โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ – ซื้อน้ำหยอดเหรียญ 60 sec